Zhang Xiaoguang Чжан Сяогуан

Photo
Flag

China

Zhang Xiaoguang

(May ??, 1966)

Cosmonaut 530

Cosmonaut China 9

Spaceflights 1


Spaceflights

No. Launch OrbiterDuration
1st Jun 11, 2013 Shenzhou-10 - Tiangong-1 14 d 14 h 29 m 0 s (350 h 29 m 0 s)
Cumulative time: 14 d 14 h 29 m 0 s (350 h 29 m 0 s)

ВКД

Crew of the Shenzhou-10: Zhang Xiaoguang, Nie Haisheng and Wang Yaping after landing.

ВКД

Zhang Xiaoguang before the flight.


previousCosmonaut China 8 home Cosmonaut China 10previous
previousAstronaut 529 home Astronaut 531previous
2001 Antropos. Contact
Last update: Code: UTF-8.
Photos: Xinhua, www.news.cn