Wang Yaping Ван Япandн

Photo
Flag

China

Wang Yaping

(Jan 27, 1980)

Cosmonaut 531

Cosmonaut China 10

Woman-astronaut 57

Spaceflights 1


Spaceflights

No. Launch OrbiterDuration
1st Jun 11, 2013 Shenzhou-10 - Tiangong-1 14 d 14 h 29 m 0 s (350 h 29 m 0 s)
Cumulative time: 14 d 14 h 29 m 0 s (350 h 29 m 0 s)
ВКД

Crew of the Shenzhou-10: Zhang Xiaoguang, Nie Haisheng and Wang Yaping after landing.

ВКД

Wang Yaping before flight.


previousCosmonaut China 9 home Cosmonaut China 11previous
previousAstronaut 530 home Astronaut 532previous
2001 Antropos. Contact
Last update: Code: UTF-8.
Photos: Xinhua, www.news.cn